top of page

Onze aanpak

In het eerste gesprek (de intake) staan wij stil bij uw vragen en verwachtingen en bespreken wij hoe wij het beste kunnen aansluiten bij uw hulpvraag. Samen proberen we te begrijpen welke oorzaken en omstandigheden bij de problemen een rol spelen.  
Soms is een tweede gesprek nodig en soms aanvullend onderzoek. Meestal zullen we direct starten met een behandeltraject waarbinnen we gaandeweg het proces nog beter beeld zullen krijgen van de achtergrond van de problemen. In die zin is beeldvorming (diagnostiek) en behandeling niet los van elkaar te zien. 
Bij ouder-kind behandeling zijn bij voorkeur ouder(s) en het kind in de kamer.  Soms zijn er redenen hiervan af te wijken en vinden sessies (deels) met één van de ouders plaats of deels zonder het kind. U heeft vanaf het begin éen en dezelfde behandelaar. 
Wanneer uw behandelaar inschat dat een andere specifieke expertise passend is, bijvoorbeeld van een sensorisch integratie- of trauma therapeut, kan het zijn dat een deel van de behandeling door een collega wordt uitgevoerd. 
Wij bieden diverse psychotherapeutische behandelvormen en integreren kennis vanuit de nieuwste volgens  wetenschappelijke inzichten.
Alle informatie die u nodig hebt treft u ook aan in de folder, die u hier kunt downloaden

bootjes.webp

Moeder van peuter

met traumatische ervaringen

"Wij kregen eindelijk begrip en erkenning voor alle moeilijkheden die wij hadden doorgemaakt. Er werd voor het eerst naar ons verhaal geluisterd."
eating.webp

Vader van baby met eetproblemen

"Je gaat je zo machteloos en onzeker voelen dat je je niet kan voorstellen dat iemand nog kan helpen"
sleep.webp

Moeder van peuter met slaapproblemen.

"Het gaat nu fantastisch: hij eet en slaapt en heeft van de moeizame start gelukkig niets overgehouden"
bottom of page