top of page

Klachtenreglement OuderKindLijn

 

Wij zijn er op gericht om zo goed mogelijke zorg van hoge kwaliteit te leveren en we streven naar duidelijke informatie en heldere communicatie met u. Wij zijn altijd geïnteresseerd in uw mening over onze werkwijze, wat u als positief heeft ervaren en wat wij kunnen verbeteren. Het kan zijn dat u niet tevreden of teleurgesteld bent over de behandeling. Hierover komen we graag in gesprek met u.

Stap 1. Neem contact op met uw behandelaar om uw onvrede te bespreken, mogelijk spelen onuitgesproken verwachtingen of miscommunicatie een rol. In een gesprek kan uw ongenoegen dan hopelijk worden weggenomen.

Stap 2. Als u er in het gesprek met uw behandelaar niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Mw C. Dietz van de OuderKindLijn. Zij kan indien nodig een bemiddelende rol spelen zodat een klachten procedure soms voorkomen kan worden.

Stap 3: Wanneer onvrede blijft bestaan, kunt u hierover een vertrouwenspersoon spreken van AKJ (stichting Advies-en Klachtenbureau Jeugdzorg, vertrouwens personen in de jeugdhulp). Cliënten onder de 18 (of hun ouders) waarvan de zorg vergoed wordt door de gemeente, kunnen met vragen en klachten gratis contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. De vertrouwenspersoon beantwoordt vragen, geeft advies en legt uit hoe de jeugdhulpverlening werkt,ook ondersteunt de vetrouwens persoon clienten bij het verwoorden , indienen en afhandelen van klachten over jeugdhulp.De vertrouwens persoon bewaakt vervolgens de procedurele afhandeling van de klachten en begeleidt indien gewenst het vervolg traject naar de klachten commissie en evt tuchtrechtzaken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het AKJ.

Stap 4: LVVP-klachten commissie. Blijft de onvrede bestaan , dan kunnen we samen met u kijken hoe u uw klacht kunt neerleggen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (meer informatie klachtenregeling LVVP).

 

bottom of page