"Wij kregen eindelijk begrip en erkenning voor alle moeilijkheden die wij hadden doorgemaakt. Er werd voor het eerst naar ons verhaal geluisterd"

Voor welke problemen kunt u bij ons terecht?

Een baby of peuter met:

 • voedings- of eetproblemen, refluxklachten
 • hardnekkig huilen
 • aanhoudende slaapproblemen
 • problemen die te maken hebben met pre- of dysmaturiteit
 • opvallend druk of teruggetrokken gedrag

Een baby of peuter die:

 • veel ziek is of veel medische ingrepen heeft moeten ondergaan
 • een andere ontwikkeling kent, wat vragen over de aanpak oproept
 • een traumatisch ervaring heeft meegemaakt
 • een pleeg- of adoptiekindje is en waar de (pleeg/adoptie)ouder(s) vragen over hebben

Ouder(s) van kinderen van 0 tot 5 jaar die:

 • sterke twijfels hebben over het ouderschap of die veel stress ervaren
 • een verlies hebben meegemaakt (miskraam, overlijden van een kindje)
 • last hebben van angstige of depressieve gevoelens
 • traumatische ervaringen hebben meegemaakt
 • moeilijkheden ervaren in het ouderschap als gevolg van een migratie- of vluchtelingen geschiedenis
 • op jonge leeftijd moeder of vader zijn geworden

Aanstaande ouder(s) die:

 • angstig of somber zijn tijdens hun zwangerschap
 • (lichamelijke en/of emotionele) problemen hebben meegemaakt tijdens een eerdere zwangerschap
 • traumatische ervaringen hebben meegemaakt
 • een meerling verwachten en veel stress ervaren
 • een kinderwens hebben en met behulp van vruchtbaarheidstechnieken zwanger proberen te worden en daar tegen vragen of problemen aanlopen