"Ik kon de signalen van mijn kind steeds minder begrijpen"
moeder van kindje met spraak-taal problemen

Kosten en Vergoeding

De kosten voor IMH behandelingen worden door de gemeente vergoed. Daarvoor is een verwijzing door een arts, b.v. de huisarts, jeugdarts, een Ouder Kind Adviseur, of medisch specialist en een beschikking voor specialistische GGZ noodzakelijk. Het OuderKindTeam kan dat voor u regelen.

Per 1 januari 2015 wordt de kinder/en jeugd GGZ tot 18 jaar vergoed door de Gemeenten en niet meer door de Zorgverzekeringen. De behandelaars van de OuderKindLijn hebben allen een contract met stadsregio Amsterdam afgesloten. Kinderen en jongeren die in Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel, of Uithoorn staan ingeschreven, kunnen zich bij de OuderKindLijn aanmelden.

Voorwaarde voor vergoeding is dat er een verwijzing is van een OuderKindTeam, de huisarts, een jeugdarts, een Ouder Kind Adviseur, of medisch specialist, waarin de vermoedelijke  problematiek waarvoor verwezen wordt omschreven staat. De verwijzer moet ook aangeven of naar de BGGZ of de SGGZ verwezen wordt.

Voor de hulp aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.
Voor hulp aan zwangeren wordt de hulp vergoed vanuit de zorgverzekeringswet.
De vergoeding is dan afhankelijk van het type polis dat afgesloten is.
Meer informatie over het nieuwe vergoedingsstelsel vindt u hier: de NVGzP.

De OuderKindLijn heeft met ingang van 1-1-2021 voor volwassenen geen contract meer met Zorgverzekeraars afgesloten. U kunt zelf uw zorgverzekering nakijken hoeveel er vergoed wordt. Het percentage vergoeding varieert met welke verzkering u hebt afgesloten. U kunt daarvoor ook contact opnemen met uw verzekering.  Document Algemene Betalingsvoorwaarden.

U kunt er ook voor kiezen om de kosten voor uw behandeling geheel zelf te betalen. Daarnaast worden sommige oudercursussen en babymassage door de gemeente of de zorgverzekeraar niet vergoed. De prijzen hiervoor vindt u bij het aanbod. In 2017 zal dit waarschijnlijk veranderen.


Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste 385 euro van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Uw zorgverzekeraar stuurt u hiervoor een rekening. Dit geldt voor zwangere vrouwen en hun partners en wanneer u voor uzelf als ouder(s) komt en niet voor uw kind.

 

Afzegging binnen 24 uur

Het kan voorkomen dat u door ziekte of een andere oorzaak een afspraak niet kunt nakomen.
Bij annulering 24 uur van tevoren, hetzij per e-mail of telefonisch, worden geen kosten in rekening gebracht.
Indien de afspraak niet binnen 24 uur van tevoren is afgezegd, dan wordt € 50,- in rekening gebracht. Deze kosten moet de patiënt zelf betalen en kunnen niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden

Factuur (DBC): wat is een DBC factuur?

Een DBC is een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Binnen de GGZ wordt gebruik gemaakt van DBC's. Een DBC factuur kan bestaan uit de minuten voor het stellen van een diagnose, de behandeling zelf en overige kosten. Overige kosten zijn onder andere het maken van een verslag, overleg met collega's, een kinderdagverblijf, een school, het schrijven van eventuele brieven etc. De totaal bestede tijd in minuten wordt in rekening gebracht. Dat kan dus meer zijn dan het aantal minuten van de contacten die u met uw behandelaar heeft gehad.