"Je gaat je zo machteloos en onzeker voelen dat je je niet kan voorstellen dat iemand nog kan helpen"
vader van kindje met eetproblemen

Wat bieden wij ouders en kinderen tussen 0 en 6 jaar?

5 keer praten over uw baby of peuter

Na het intakegesprek volgen 5 gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt uw baby of peuter goed geobserveerd. Dit helpt om uw baby of peuter te leren kennen en om aanknopingspunten te vinden voor de behandeling. In het laatste gesprek wordt samen met u teruggekeken of de behandeling heeft geholpen of dat er meer hulp noodzakelijk is.

Ouder-kind behandeling

Als blijkt dat er meer gesprekken nodig zijn kan de behandeling worden voortgezet. Dit wordt een ouder-kind behandeling genoemd. Wanneer het nodig is wordt nauw samengewerkt tussen de behandelaar en de kinderarts, bijvoorbeeld bij ernstige voedingsproblemen. Heeft uw kind moeite om zichzelf te reguleren, is uw kind overgevoelig of kan uw kind moeilijk tot rust te komen, dan wordt vaak ook de sensorische integratietherapeut bij de behandeling betrokken.

Ouder-kindgroep

Het kan prettig zijn met andere ouders te praten die dezelfde problemen ervaren, zoals het hebben van een baby of peuter met voedingsproblemen, een prematuur geboren kindje, een meerling of met andere ouders die zich somber of angstig voelen. Een ouder-kindgroep wordt altijd begeleid door twee IMH specialisten.

Of een groep kan starten, is afhankelijk van het aantal ouders met baby's of peuters met dezelfde problemen. Uw behandelaar kan u daar meer over vertellen.

EMDR

EMDR is een behandeling die gebruikt wordt voor kinderen en volwassenen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Dit kan zowel medisch (bijv. een traumatische bevalling of veel medische ingrepen bij een baby of peuter) als emotioneel zijn (bijv. een nare voorgeschiedenis, huiselijk geweld waar de baby of peuter bij aanwezig was).

Mindful Parenting

Mindful Parenting helpt ouders om op een kalme, onbevooroordeelde manier met problemen van hun kinderen om te gaan en acceptatie in de opvoeding te brengen. Voor moeders die voor het eerst een baby hebben kan Mindful Parenting helpen om een nieuwe balans te brengen in hun leven na de enorme verandering die een nieuwe baby met zich mee brengt. Daarnaast kan het moeders helpen om goed voor zichzelf te zorgen, wat vaak moeilijk lijkt naast de intensieve zorg voor een baby. Tenslotte kan het helpen bij het verbeteren van het contact en de band tussen moeder en kind.