"Je gaat je zo machteloos en onzeker voelen dat je je niet kan voorstellen dat iemand nog kan helpen"
vader van kindje met eetproblemen

Sarah Derkx

Coach


Ik begeleid graag kinderen en ouders bij het (her)ontdekken van eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Hoe beter die in beeld komen bij de klant, hoe beter deze weer in staat is deze kwaliteiten in te zetten in situaties die voor hem of haar lastig zijn. Hierdoor krijgen kind en ouder inzicht in wat er nodig is om weer beter in hun vel te komen.

Als coach wil ik me niet alleen focussen op werk, maar ook op de interactie van werk en het gezin. Iedereen, ouder of kind, komt naar mijn mening het beste tot hun recht als de verschillende aspecten van hun leven in evenwicht zijn. Daarom vind ik het belangrijk ook de sociaaleconomische thema’s die aan het ouderschap gekoppeld zijn te bekijken en te betrekken in het coachingstraject.

Mijn uitgangspunten zijn talent, veerkracht en oplossend vermogen. Ik heb zelf als moeder ook gemerkt dat deze kernkwaliteiten als ouder van het grootste belang zijn. Tegelijkertijd komt ook een kind het best tot zijn of haar recht als er mogelijkheden worden aangereikt de eigen talenten te benutten.