"Ik was bang dat ze zouden zeggen: zo erg is het toch niet, of dat ze vonden dat het aan ons als ouders zou liggen"

Alex Kolman

Consulterend Kinder-en Jeugdpsychiater – psychotherapeut

Als kinderpsychiater werk ik al jaren samen met de IMH collega’s in de stad. Nu mijn praktijk in de OuderKindLijn gevestigd is zal ik nog meer met hen kunnen samenwerken bij eventuele psychiatrische diagnostiek en behandeling van de kinderen en hun ouders.