Welkom bij IMH Centrum OuderKindLijn!

OuderKindLijn is een centrum werkend vanuit de Infant Mental Health visie. In deze visie staan de ontwikkeling van uw kind en de relatie met u als ouder centraal. De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Ouder(s) zijn van een baby of peuter maakt soms kwetsbaar.

Zwangeren

Zwangerschap is niet altijd de verwachte roze wolk. Angstige en sombere gevoelens, stress en/of nare ervaringen tijdens...

Ouders

IMH Centrum OuderKindLijn biedt u extra deskundigheid en jarenlange ervaring met (aanstaande) ouders en jonge kinderen....

Samenwerking

Wij werken graag samen met onze professionele partners om de zorg voor zwangere vrouwen, hun partners en jonge kinderen...

Opleiding

IMH centrum OuderKindLijn is een behandel- en expertisecentrum dat supervisie, intervisie en bij- en nascholing...