"Wij kregen eindelijk begrip en erkenning voor alle moeilijkheden die wij hadden doorgemaakt. Er werd voor het eerst naar ons verhaal geluisterd"

Hoe ziet een behandeling eruit?

Een intakegesprek en daarna vijf gesprekken

In het eerste gesprek (de intake) staan wij stil bij uw vragen en verwachtingen en bespreken wij hoe wij het beste kunnen aansluiten bij uw hulpvraag. Bij jonge baby's wordt zo snel mogelijk binnen de thuissituatie hulp geboden. Samen wordt gekeken naar oorzaken en omstandigheden die bij de problemen een rol spelen.

Soms is een tweede gesprek nodig of een aanvullend onderzoek. In enkele situaties kan het soms zijn dat wij een andere vorm van hulp adviseren welke meer aansluit bij de problemen die u ervaart. In de meeste gevallen volgt na de intake het 5 gesprekken model.

De relatie en het contact tussen ouders en hun kind is de eerste jaren van essentieel belang. Dit begint al tijdens de zwangerschap. Wij werken daarom in deze vijf gesprekken zoveel mogelijk met u en uw kind samen. Wij kijken in de gesprekken naar risicofactoren, maar ook naar veerkracht.

Als blijkt dat meer gesprekken nodig zijn, dan wordt daarna bepaald welke behandeling het beste bij u en uw kind past.

Als direct duidelijk wordt hoe de behandeling eruit moet zien zullen we deze gelijk starten.

U heeft vanaf het begin een en dezelfde behandelaar.

Tijdens de behandeling kunnen, in overleg met u, andere behandelaars aansluiten als hun specifieke deskundighied nodig is. Bijvoorbeeld een kinderarts, een sensorische intergratie therapeut of gezinsbegeleider thuis.