"Ik kon de signalen van mijn kind steeds minder begrijpen"
moeder van kindje met spraak-taal problemen

Aanmelding kinderen

Per 1 januari 2015 wordt de kinder en jeugd GGZ tot 18 jaar vergoed door de gemeenten en niet meer door de zorgverzekering. Ouders en jonge kinderen die in stadsregio Amsterdam (Amsterdam, Amstelveen , Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel of Uithoorn) staan ingeschreven, kunnen zich bij de OuderKindLijn aanmelden.
Voorwaarde voor vergoeding is dat er een verwijzing is van een Ouder Kind Team, de jeugdarts, de huisarts, een kinderarts, of andere medisch specialist waarin de problematiek omschreven staat waarvoor verwezen wordt. De verwijzer moet ook aangeven of naar de BGGZ of de SGGZ verwezen wordt.
Voor de hulp aan kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden. De OuderKindLijn neemt zo snel mogelijk na uw telefonische of schriftelijke aanmelding contact met u op om te overleggen of wij de juiste hulp kunnen geven.

Het eerste intakegesprek kan pas plaatsvinden als:

  1. De ouders een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van het OuderKindTeam voor hun kind hebben voor "Generalistische Basis GGZ" of "Specialistische GGZ”.
  2. Het burgerservicenummer van het kind bij ons bekend is.
  3. Het aanmeldingsformulier met de persoonsgegevens is ingevuld.

Rechtsboven vindt u onder 'aanmelden' het aanmeldingsformulier.

Bij kinderen boven de 2 jaar geldt het zogenaamd ROM-systeem om de effectiviteit van de behandeling te meten. Voorafgaand aan het eerste gesprek wordt verzocht een eerste vragenlijst m.b.t. de klachten in te vullen.
Zie : Wat is ROM?